Ochrana osobných údajov - GDRP

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.domcekynesvady.sk, uchováva a spracúva osobné údaje
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom
prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené
s vybavením objednávky.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané, a tie údaje nebudú ďalej spracovávané.

Kontaktná adresa:
Marek Petrík
Saratovská 19 
841 02 Bratislava

Prevádzka adresa: 
Domčeky Nesvady
Fialková ulica 2979

946 51 Nesvady

Tel.: +421 905 466 219

Možnosti odstránenia osobných údajov:

V prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese ubytovanie@domcekynesvady.sk so žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.